Ιδιαίτερα Μαθήματα Πληροφορικής Γ' τάξης ενιαίου Λυκείου

Σπύρος Μπαλάφας

Καθηγητής Πληροφορικής Γ' Λυκείου
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική - Master of Science in Informatics
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σωστή προετοιμασία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ώστε να αριστεύσουν στη βαθμολογία του μαθήματος της Πληροφορικής.

Εξειδίκευση στη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής, σε μαθητές της Γ’ Τάξης ενιαίου λυκείου. Πολυετής διδακτική εμπειρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσαρμοσμένη στον ρυθμό του εκάστοτε μαθητή. Ειδική μεθοδολογία διδασκαλίας του μαθήματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε ο μαθητής να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το αποτέλεσμα των εντολών του κώδικα του μαθήματος.

Ολοκλήρωση ύλης και επανάληψη

Σύμφωνα με την μέθοδο διδασκαλίας, η ύλη του μαθήματος ολοκληρώνεται σε 22 εβδομάδες, με 3 ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα, το οποίο σημαίνει ότι την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί η διδασκαλία της ύλης και θα ακολουθήσουν 3 φάσεις επανάληψης, ώστε να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρξουν. Στην τελευταία φάση της επανάληψης, ο μαθητής θα κληθεί να λύσει προχωρημένα θέματα τα οποία θα είναι οπωσδήποτε δυσκολότερα από αυτά των πανελλαδικών εξετάσεων ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά θέματα που μπορεί να πέσουν.

1η Φάση επανάληψης (Μάρτιος 2024)
Θεωρία και ασκήσεις βιβλίου 80%
2η Φάση επανάληψης (Απρίλιος 2024)
Λύση και επεξήγηση θεμάτων όλων των ετών 95%
3η Φάση επανάληψης (Μάιος 2024)
Δύσκολα και εξειδικευμένα θέματα για προσέγγιση του 20 100%
6934528742
25€/ ώρα

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε

Επιπλέον

Ενημέρωση
προόδου

Ενημέρωση προόδου σε εβδομαδιαία βάση, ώστε οι γονείς να έχουν πλήρη εικόνα της πορείας του.

Διαγωνίσματα
προσομοίωσης

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης αρχικά θα είναι σε μηνιαία βάση. Όταν ξεκινήσει η επανάληψη, τα διαγωνίσματα θα είναι σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.

5000+
Ασκήσεις

Πέραν του βοηθήματος που θα προμηθευτεί ο μαθητής, θα έχει επίσης πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων 5000+ ασκήσεων του e-edu.gr ώστε να μπορέσει να εξοικειωθεί με πολύ απαιτητικά θέματα.

Κλήση